Løkken
Lønstrup
Lønstrup
Rubjerg Knude
Rubjerg Knude
Sønderborg
Schloss Egeskov
Gammel Skagen
Nacht über Gammel Skagen
Skagen
Gammel Skagen
Blaue Stunde - Skagen
Nordby - Samsö
Nordby - Samsö
Mårup Havn - Samsö
Dragør
Dragør
Nylars Kirke - Bornholm
Gudhjem - Bornholm
Erbsen-Inseln bei Bornholm
Erbsen-Inseln bei Bornholm
Erbsen-Inseln bei Bornhom
Gudhjem - Bornholm
Bei Helligpeder - Bornholm
Den Gamle By - Åhus
Ebeltoft
Fredensborg Slot
Odden-Kirche - Sjaellands Odde
Havnebyen - Sjaellands Odde